Liv Wassum

billedkunst, maleri / paintings


"Nourishing flourishing", akryl på lerret, 70 x 90

 

 

Mitt kunstneriske uttrykk kan beskrives som narrativt og mytisk, et sted i grenselandet mellom fantasi og en relativ virkelighet.
Oppløsning og frigjøring av tid og rom går igjen som en rød tråd.
Bildene tar utgangspunkt i en intensjon, som uttrykkes i abstraksjoner, og som underveis i maleprosessen avdekker figurative trekk. 
Gjennom kunsten opplever jeg å åpne dører til et dypere aspekt av livet som ellers er utilgjengelig, gjemt eller glemt.  Myter, drøm, visjoner, det eksistensielle og universelle får liv og form. 
Bildene forsøker å vise hvordan alle ting er beslektet, hva som påvirker oss, og hvilken plass mennesket har i forhold til natur og spiritualitet, og ikke minst seg selv!
Jeg ønsker å være fri i uttrykk og form.  Inspirasjon hentes fra natur, filosofi, vedic art, de store mestere, alkymi og sjamanisme.

 

Gjennom malekunsten åpnes nye dører.
Skillene mellom bevissthetslagene viskes ut.
Ulike tidsepoker blir samtidige, og det eksistensielle får sin sentrale plass.  
Symbolspråk, sjelsspråk og arketyper trer naturlig frem.
Bilder synliggjør og bringer frem det som ellers ikke er mulig å kommunisere!

 

UTDANNING/STUDIES

 

- 1976, 2005, 2006, 2014:  Finsrud Akademiet
- 1995:  Elev av Jørn Vestad og Sidsel Schjerven
- 1996:  Studier i Vedic Art
- 2010, 2011:  Elev av Reidun Falk
- 2013, 2014:  Elev av Elisabeth Frøberg
- 2015:  Vedic Art fordypningskurs

- ...og selvlært!

 

UTSTILLINGER/EXHIBITIONS

 

- 2018:  Søstrene Fryd, Ålesund, hovedutstiller 26.11.17-26.01.18
- 2016:  Wellbeing Festival, Oslo
- 2016:  Oslofjorden kunstgalleri, vinterutstillingen
- 2015:  Drammen Sacred Music Festival, hovedutstiller

- 2015:  Galleri Finsrud, Drøbak, elevutstilling
- 2014:  Galleri D6, Ås
- 2014:  Galleri Varmbadet, DrøbakMy artistic expression can be described as narrative and mythical.
Born out of an intention and an inner impulse the paintings start as abstract shapes, subsequently revealing figurative features.
Motion, presence and energy are decisive for the outcome.

The paintings are an attempt to show how all things are related and what role we as human beings have in relation to nature and spirituality.
I am focused on the source/essence of everything, as well as timelessness and presence.

I wish to express myself freely, inspired by Vedic art, the big Masters, alchemy, shamanism, life itself and nature in all its aspects.

Art opens doorways.
Obstacles and veil between the layers of consciousness dissolves.
Different eras become simultaneous and what is essential become central.
Symbolism and the language of the soul and archetypes appear as a natural element.

Art reveals what otherwise is invisible and not possible to communicate.